Làm quen với khái niệm khoảng bài (Hand Range) trong poker

Khi đánh bài poker, có lẽ ai trong chúng ta cũng ước mình nhìn thấy bài của đối thủ. Khi đó, ta có thể đưa ra những quyết định hoàn hảo. Không may, điều này là không thể và bạn sẽ chẳng bao giờ biết được một cách chắc chắn đối thủ đang có gì. Nhưng may thay bạn lại có thể sử dụng kiến thức, kinh nghiệm và sự quan sát của mình để phóng đoán các loại bài mà đối thủ có thể đang cầm. Đó gọi là khoảng bài (hand range).

Khoảng bài, hand range, là gì?

Khoảng bài (Hand Range) là gì?

Một khoảng bài là một tập hợp các tay bài mà một người chơi có khả năng đang cầm trong một tình huống nhất định.

Tập hợp hand đó có thể là một số bài tẩy riêng lẻ, nhưng cũng có thể là những kết hợp nhất định như hai đôi, set (bộ 3 với bài tẩy đôi), bài chờ thùng.

Chẳng hạn, nếu cho rằng đối thủ của bạn có set ở Flop T84, thì khoảng bài của anh ta là TT, 88, 44.

Khái niệm khoảng bài là một công cụ thiết yếu nếu như bạn muốn thành công với trò poker. Nó cho phép bạn liệt kê một cách có hệ thống các giả định về bài khả dĩ của đối thủ để phân tích chúng. Thêm nữa, nó là một công cụ không thể thiếu để giúp bạn vạch ra hướng hành động tốt nhất.

Tiếp theo sau đây, bạn sẽ học cách xác định khoảng bài và viết chúng ra theo một quy ước chung.

Cách xác định và ký hiệu khoảng bài poker

Để phân tích một hand, bạn cần viết ra và tóm lược khoảng bài của đối thủ theo cách có thể đánh giá dễ dàng.

Dưới đây là bảng tổng quan các loại bài và cách ký hiệu chúng:

Ký hiệu các khoảng bài
Loại bài Ví dụ khoảng bài Cách ký hiệu
Tất cả các đôi 22, 33, 44, …, AA 22+
Một dải đôi liên tiếp 44, 55, 66, 77 77-44
Một dải bài đồng chất liền nhau 65s, 76s, 87s, 98s,
T9s, JTs, QJs, KQs, AKs
65s+
Một dải bài đồng chất 74s, 75s, 76s 74s+
Tất cả các kết hợp có Át A2s, …, AKs,
A2o, …, AKo
A2+
Tất cả các kết hợp có Át đồng chất A2s, …, AKs A2s+
Tất cả các kết hợp có K khác chất K2o, K3o, …, KQo, AKo AKo, K2o+
Một dải bài đồng chất cách nhau 1 lá bài 86s, 97s, T8s, J9s, QTs, KJs, AQs AQs-86s
Top x% của những bài tẩy mạnh nhất 5% 88+, AJs+, KQs, AKo

Có 2 quy tắc trong cách ký hiệu các khoảng bài:

  • Với những dải bài mà khoảng cách giữa lá cao nhất và lá thấp nhất là từ 1 lá bài trở lên: chỉ có lá thấp tiến dần đến lá bài áp sát lá cao. Ví dụ: một khoảng bài được ký hiệu là 96+ bao gồm 96, 97 và 98.
  • Tuy nhiên, đối với 2 lá bài liên tiếp không có khoảng cách, như 65+ chẳng hạn, thì cả 2 lá bài sẽ tiến dần lên cho đến AK. Nghĩa là khoảng bài 65+ sẽ gồm có 65, 76, 87, …, AK.

Các ví dụ về cách xác định và ký hiệu khoảng bài

Ví dụ 1:

Trong một ván bài poker, vòng Flop ra Q bích10 cơ2 bích và khoảng bài của đối thủ có khả năng gồm: top pair, bài đợi sảnh 2 đầu, và bài đợi thùng với Át. Vậy bạn sẽ xây dựng khoảng bài của đối thủ từ những thông tin này như thế nào?

Trước tiên, hãy liệt kê các kết hợp bài mà đối thủ có thể đang giữ:

  • Top pair: AQ, KQ, Q9-Q3 QJ (bạn có thể loại đi Q2 và QT bởi đây là 2 đôi).
  • Đợi sảnh 2 đầu: KJ, J9.
  • Đợi thùng: As3s, As4s, As5s, As6s, As7s, As8s, As9s, AsTs, AsJs, AsKs.

Như vậy khoảng bài hoàn chỉnh của đối thủ là: AQ, KQ, Q3-Q9, QJ, As3s, As4s, As5s, As6s, As7s, As8s, As9s, AsTs, AsJs, AsKs, KJ, J9. Chúng được thể hiện trong bảng sau:

xác định khoảng bài, hand range, của đối thủ

Ví dụ 2:

Có thể bạn từng nghe một người chơi kinh nghiệm trả lời một câu hỏi kiểu như “Với khoảng bài nào đối thủ sẽ theo cược ở Flop này?” như sau:

“Flop ra 4 chuồn. Tôi cược lớn và anh ta theo. Anh ta chơi rất thụ động, vậy nên anh ta sẽ theo với tất cả các set và không bao giờ tố cả. Tuy nhiên tôi loại trừ QQ, bởi anh ta đã tố mạnh từ pre-flop nếu có nó, tương tự với AA và KK. Tôi không nghĩ anh ta sẽ fold các top pair đẹp. Khoảng bài của anh ta có thể cũng bao gồm 2 đôi top. Tôi cũng cho rằng anh ta sẽ theo bài đợi sảnh 2 đầu. Đối với TT và JJ, tôi không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ anh ta có thể cũng theo những bài đó ít nhất 1 lần ở flop.”

Từ nhận định trên, bây giờ bạn có thể đưa ra một khoảng bài hoàn chỉnh. Theo các quy ước đã biết, bạn có thể ghi ra khoảng bài mà đối thủ sẽ call như sau:

  • Các set: 99, 44.
  • Các top pair đẹp: AQ, KQ, QJ, QT.
  • Bài đợi sảnh 2 đầu: JT.
  • Hai đôi top: Q9.
  • Các hand cụ thể: JJ, TT.

Kết hợp lại, ta có khoảng bài hoàn chỉnh là: JJ-99, 44, AQ, KQ, Q9+, JT.

Khoảng bài của đối thủ

Lời kết

Khoảng bài, hand range, là một khái niệm quan trọng khi đánh bài poker. Nó giúp bạn đưa ra các quyết định chính xác hơn khi bạn có ý tưởng về những gì đối thủ có thể có. Tuy nhiên, bài này mới chỉ giới thiệu tới bạn cái nhìn tổng quan về khoảng bài trong poker. Để có kỹ năng tốt hơn trong việc giới hạn đối thủ vào một khoảng bài nào đó, mời bạn đọc tiếp bài: cách phán đoán khoảng bài của đối thủ khi đánh bài poker.

Add Comment