Phân loại người chơi poker thường gặp và cách đối phó hiệu quả

Các đặc điểm tạo nên 4 kiểu người chơi poker thường gặp. Hãy cùng phân loại đối thủ của mình!